Přivítání prvních ročníků (2022)

Slavnostní přivítání letošních prvních ročníků, které se konalo 1. 9. 2022, se uskutečnilo na venkovním hřišti školy. Program byl zahájen úvodním slovem ředitelky školy paní PhDr. Zuzany Číkové a zástupkyň Mgr. Simony Valoškové a Mgr. Jany Váňové. Ředitelka školy sdělila žákům informace spojené se začátkem školního roku a s chodem školy. Poté si třídní učitelé odvedli jednotlivé třídy do svých kmenových tříd a seznámili žáky s novou školou.