Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 25. června 2021 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých ročníků oboru praktická sestra a zdravotnické lyceum a sociální činnost. Soutěžilo celkem 12 družstev. Soutěž  probíhala ve dvou částech –  teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci. Stanoviště pro modelové situace byla rozmístěna v suterénu školy (tělocvična, třída, kotelna) a na školní zahradě. Každé družstvo tak ošetřilo pět modelových situací. Všichni zúčastnění mohli vyzkoušet ošetření otevřených zlomenin, ošetření a poskytnutí první pomoci při srdeční zástavě, amputaci, popáleninách, ale i šoku. Modelové situace připravovaly odborné učitelky, které učí první pomoc. Modelové situace, se kterými se soutěžní družstva byla nucena popasovat, se mohou kdykoliv v reálném čase ve škole stát. Letošní školní kolo bylo mimořádné. Vzhledem k předcházející distanční výuce a proticovidovým opatřením jsme ani nedoufali, že se akce uskuteční. Byli jsme velmi potěšení skvělými výkony všech družstev a velkým zájmem žáků naší školy o první pomoc. Vítězným družstvem se stali žáci 2L, chlapecké družstvo ve složení: Ondřej Zábrš, Lukáš Hochman a Tadeáš Rataj. Děkujeme všem studentům za nadšení a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže. Zapsala: Mgr. Dominika Babáková
« z 4 »