Školní výlet 1. LB do Moravského krasu

Výlet započal cestou v autobuse do Blanska. Jakmile jsme tam dorazili, zjistili jsme, že máme ještě dostatek času podívat se po městě, a tak jsme se vydali na obhlídku. Cestou jsme se zastavili u obchodu a zájemci si šli koupit něco dobrého k jídlu. Poté naše cesta mířila k autobusu směrem na Skalní mlýn. Z autobusu jsme vystoupili a pěšky pokračovali k Punkevním jeskyním.

Prohlídka Punkevních jeskyní byla velice krásná, bála jsme se zpáteční cesty, jeli jsme totiž loďkami v poměrně malém a velmi hlubokém tunelu, ale nakonec se ukázalo, že právě loďky jsem si nejvíce užila. Po prohlídce následovala jízda lanovkou, kterou jsem nikdy předtím nejela, měla jsem strach, ale výhled na krajinu byl opravdu hezký.

Dále nás čekala dlouhá cesta s krátkou zastávkou u propasti Macocha. Šli jsme přes krásné lesy, cesta byla opravdu náročná, ale zeleň stromů mě dokázala naplnit energií. Naším cílem bylo dostat se do rekreačního střediska Sloup, kde jsme měli zajištěno ubytování. Jednu noc jsme přespali v chatkách. Všude okolo jsme byli obklopení přírodou. Po večeři jsme se třídou společně trávili čas a později se usadili na vlastních chatkách. Druhý den ráno jsme po snídani měli namířeno do Sloupsko-šošůvských jeskyní, zde mě opravdu nadchnula jejich mohutnost.

Náš výlet byl právě prohlídkou Sloupsko-šošůvských jeskyní ukončen a směřovali jsme cestou k autobusu, který nás zavezl přímo zpátky do Brna. Zde jsme měli rozchod a s krásnými vzpomínkami jsme jeli domů.

Zapsala: Natálie Titzová, 1. LB