Somatologický den

Dne 4. dubna se naše škola poprvé zúčastnila 15. ročníku „Somatologického dne“ v Olomouci. Soutěž se konala na místní střední zdravotnické škole v prostředí krásně zrestaurované kaple.

Na soutěž dorazili soutěžící z osmi středních zdravotnických škol z celé Moravy. Celkem bylo odprezentováno 17 prezentací. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola, žákyně Tereza Pokorná z PS 1D s prezentací na téma Dýchací soustava. Žákyně Elen Janíková, taktéž z PS 1D, byla členkou žákovské poroty.

Všechny prezentace byly na vysoké úrovni a o umístění rozhodovaly jen detaily. Velmi příjemnou a pohodovou atmosféru podpořilo i klavírní vystoupení talentovaného žáka místní školy.

Nakonec byli všichni soutěžící oceněni účastnickým listem a drobnou odměnou. I když se naše škola neumístila na předních místech, odjížděli jsme všichni s dobrou náladou a plni nových zážitků a zkušeností.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková