Soutěž první pomoci v Jihlavě s mezinárodní účastí

Ve dnech 19. a 20. června 2019 se žáci naší školy Antonín Sovadina, Soňa Dohnalová, Patricie Čajková a Sabina Jusková zúčastnili Soutěže první pomoci s mezinárodní účastí, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Jihlavě. Soutěž probíhala v Mladém Břišti. Soutěžní družstva poskytovala první pomoc v terénu na deseti stanovištích a žáci naší školy se umístili na krásném 12. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská