Psychologická olympiáda v Kyjově

Ve středu 13. 3. 2024 se konal na KG a SZŠ Kyjov 19. ročník regionálního kola Psychologické olympiády na téma Tajemství komunikace. Regionálního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků ze 7 škol. Naši školu reprezentovali žákyně Adéla Kadlecová ze třídy 3.LA, Daniel Kalousek ze třídy 3.LB a Kateřina Kinclová ze třídy 3.A.

Soutěž probíhala v příjemné a přátelské atmosféře. Všechny prezentace byly zajímavé, žáci pojali zadané téma z různých úhlů pohledu, často s osobním příběhem a velmi intimním sebeodhalením.

Tyto body bezpochyby splnili i naši žáci. Adéla Kadlecová z 3.LA se podělila o zážitky a zkušenosti z dobrovolnické péče o lidi postižené autismem, Daniel Kalousek ze  3.LB využil svého působení jako oddílový vedoucí ve skautu a ukázal podmínky a možnosti komunikace v této organizaci a Kateřina Kinclová z 3.A odhalila dopad rodinné komunikace a zkušenost s komunikací v domově pro seniory.

Na závěr byli všichni soutěžící oceněni pamětním listem a sladkou odměnou a současně také zveřejněni vítězové této olympiády. Pro všechny zúčastněné to byla zároveň jedinečná a cenná zkušenost.

Zapsala: Mgr. Bc. Michaela Madudová