Sportovní den pro 1. ročníky

Dne 3. 9. 2020 se konal Sportovní den pro žáky prvních ročníků naší školy. Tento den proběhl na venkovních hřištích areálu školy. Akce byla rozdělena na dvě části, a to na 1. skupinu (8:00 – 10:30, třídy 1B, 1D, a 1L) a 2. skupinu (10:30 – 13:00, třídy 1A, 1C a 1S). Každá třída si ze svých řad zvolila svoje zástupce, kteří je reprezentovali v daných disciplínách. Jednalo se o míčové hry přehazovaná (6 žáků třídy) a vybíjená (12 žáků třídy), hru sportovní pexeso (6 žáků třídy) a štafety s využitím švihadel (6 žáků třídy). Žáci se zhostili všech disciplín na výbornou a předvedli vynikající sportovní výkony, za které jim patří uznání.

Celkové hodnocení tříd 1. skupiny pak ovládla třída 1B za nimi skončila třída 1D a na třetím místě se umístila třída 1L. Celkové hodnocení tříd 2. skupiny pak ovládla třída 1C za nimi skončila třída 1A a na třetím místě se umístila třída 1S.

Nejlepší týmy získali ocenění formou sladkostí a čokolády. Věříme, že si všichni tento Sportovní den užili, a že se celá akce obešla bez vážnějších zranění. 

« z 2 »
Vybíjená
1. místo1B1. místo1C
2. místo1D2. místo1A
3. místo1L3. místo1S
Přehazovaná
1. místo1B1. místo1A
2. místo1L2. místo1C
3. místo1D3. místo1S
Pexeso
1. místo1L1. místo1C
2. místo1D2. místo1A
3. místo1B3. místo1S
Štafety
1. místo1D1. – 3. místo1C
2. místo1B1. – 3. místo1A
3. místo1L1. – 3. místo1S