Testování Mensa

Naše škola spolu se společností Mensa zve všechny zájemce k testování IQ, které se bude konat v prostorách školy, a to v úterý 6. 12. 2022 v dopoledních hodinách. Více informací a odkaz na elektronickou přihlášku viz níže. 

Společnost Mensa testuje pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu IQ pro všechny děti. Test je rozdělen na tři věkové skupiny (5-8,9-13 a 14+). Testy jsou neverbální, testuje se tužka, papír. Výsledkem je hodnota IQ, vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk dítěte. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Samotný test trvá v rozmezí 20–40 minut podle věkové kategorie. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Jedná se o náš vstupní test, ale jako orientační měření IQ může sloužit naprosto komukoliv.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu nebo emailem v případě, že tuto variantu rodič potvrdí při elektronickém přihlašování do 2 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Cena testování je 300 Kč a většinou ji hradí rodiče v případě, že o test mají zájem. Učitelé a zaměstnanci školy se mohou testu zúčastnit také, a to zcela zdarma.

Odkaz na elektronickou přihlášku

Rubrika: Aktuality