Tichý svět neslyšících

Na hodině psychologie jsme se zúčastnili přednášky, která se jmenovala „Tichý svět“, kde nám následně paní přednášející vysvětlovala o koho a o co se jedná. Jejich posláním je podpora osob s postižením, jak v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, tak i vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Snaží se realizovat programy a projekty, které jsou zaměřené na oblast zaměstnávání, zvyšování informovanosti, nadále obhajovat práva a zájmy osob se znevýhodněním, rozvíjet a podporovat individuální odpovědnost jednotlivcům. Mezi projekty patří například Tichá kavárna. Je to první pražská kavárna, kde se můžete setkat s neslyšícími zaměstnanci. Pořádávají se také výstavy, koncerty a nebo jiné kulturní akce. Jsou různé typy skupin sluchových vad jako například neslyšící, nedoslýchavý a ohluchlý. Například neslyšící, který mají už od narození sluchovou vadu, nerozumí našemu českému jazyku. Je to pro ně stejně cizí jazyk, jako například pro nás čínština. Jejich mateřským jazykem je znakový jazyk, český jazyk se učí až na základních školách. Během přednášky jsme si mohli zkusit na vlastní kůži „neslyšet“ pomocí sluchátek, který potlačovaly zvuky a následně rozpoznávat slova, která artikulovali žáci. Jednoduchá slova jako třeba auto jsme ještě dokázali rozeznat, ale ty složitější už ne. Na konci jsme se všichni učili abecedu pomocí rukou. Byla to opravdu zábava, naučili jsme se to během deseti minut, není na tom opravdu nic těžkého. Tato přednáška se nám velmi líbila, byla velice zajímavá a doufáme, že se tento projekt více rozšíří do společnosti. Zapsali: Žáci 4.D