TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se budou konat v pondělí 21. 6. 2021 v 16.00 hodin. Rozpis učeben bude zveřejněn před konáním schůzek ve vestibulu školy.
Prosíme, pokud je to možno, aby přišel jen jeden zástupce za rodinu.

Při vstupu do školy je nutné předložit potvrzení:

  • o negativním testu na Covid-19
  • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (neuplynulo více než 180 dní)
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní)

V budově školy je možný pohyb pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Po příchodu, prosíme, použijte dezinfekci u vrátnice nebo v učebnách.

Rubrika: Aktuality