Vánoční laťka ve skoku vysokém

Dne 18. 12. 2019 se konal na SZŠ Jaselská již tradiční 16. ročník Vánoční laťky ve skoku vysokém. Účast na závodě byla jako každý rok velice hojná. Celkem se zúčastnilo 60 žáků (z toho 40 dívek a 20 chlapců) ze všech ročníků naší školy. Kategorií chlapců ovládl Daniel Poul (4S) s výborným výkonem 180 cm. Kategorií dívek vyhrála Silva Heldesová (4L) s neméně výborným výkonem 155 cm. Letošní ročník Vánoční laťky měl opět vysokou úroveň a vánoční atmosféru. Laťka se dá hodnotit velice kladně. Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a uznání.

Výsledky skoku vysokého

Kategorie chlapců 1.místo: Daniel Poul (4S) – 180 cm 2.místo: Pavel Bistrý (4B) – 175 cm 3.místo: Tadeáš Lošťák (1A) – 170 cm Kategorie dívek 1.místo: Silva Heldesová (4L) – 155 cm 2.místo: Barbora Petrlová (3C) – 145 cm 3.místo: Linda Reichertová (2L) – 140 cm Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna
« z 3 »