VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 2019 – 2020

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již podvacáté.

Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali i tentokrát ze 3 témat. Letos se zúčastnilo celkem 11 autorů z oborů ZL a PS/ZA.

Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování.

Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 1 „Vítejte ve skutečnosti!“  (úvaha nad klady a zápory užívání sociálních sítí), které si vybralo 8 žáků.  Z příspěvků k tomuto tématu porotu zaujaly zejména práce Sabiny JUSKOVÉ z 3.B, Karolíny KLINOVSKÉ z 1.D a Barbory NEUŽILOVÉ (žákyně 1.L).

Sabina Jusková viděla hlavní výhodu sociálních sítí v rychlosti předání informací      a v možnosti kontaktu s příbuznými žijícími v zahraničí. Karolína Klinovská si uvědomuje, že komunikace přes sociální sítě je dvojsečná – v některých ohledech jí prospívá a lidi spojuje, jindy zase brání a žákyně je v tomto ohledu kritická i sama k sobě. Bára Neužilová zase upozornila na názorové rozdíly na sociální sítě u starší a mladší generace uživatelů a také na možné problémy se sebehodnocením.

Lucka Galiová z 1.C si vybrala vypravování  „Můj nejkrásnější zážitek“ (téma  č. 3) a podělila se s námi o radost ze shledání s kamarádkou z 1. třídy, se kterou se dlouho neviděla. Tereza Macků (žákyně 2.L)  zase velmi působivě zachytila své vítězství v hobby dostihové soutěži.

1. místo: Tereza MACKŮ (2.L) – knižní poukázka v hodnotě 400 Kč 2. místo: Barbora NEUŽILOVÁ (1.L) – knižní poukázka v hodnotě 300 Kč Lucie GALIOVÁ (1.C) – knižní poukázka v hodnotě 300 Kč 3. místo: Sabina JUSKOVÁ (3.B) – knižní poukázka v hodnotě 200 Kč Karolína KLINOVSKÁ (1.D) – knižní poukázka v hodnotě 200 Kč

Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků.

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová