Workshop Anabell

V měsíci listopadu proběhlo na naší škole několik workshopů na téma „Poruchy příjmu potravy“, které byly určeny žákům prvních ročníků. Workshopy pořádalo centrum Anabell, které se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Workshopu vedla zkušená lektorka s letitou praxí v dané problematice. Program trval 90 minut a žáci se aktivně podíleli na programu.

Workshop žákům představil druhy a typy poruch příjmu potravy. Zaměřil se na destigmatizaci osob s poruchou přijmu potravy a zároveň cílil na posilování kompetencí v případě setkání se s nemocí v blízkém okolí. Mimo téma poruch příjmu potravy byla část workshopu věnovaná i posílení sebedůvěry a sebeúcty u žáků, a podpoře kritického myšlení při konzumaci obsahu na sociálních sítích (především se zaměřením na vnímání kultu krásy).

Workshop žáci hodnotili kladně.

Mgr. Hana Kašparovská