1. ročník soutěže „Somatologie se nebojíme“

V úterý 20. února 2024 se uskutečnil historicky první ročník školního kola soutěže s názvem „Somatologie se nebojíme“.

Školního kola se zúčastnili jednotlivci nebo dvojice ze tříd 1A, 1B, 1D, 1S, 1LA, 2LA a 2LB. Pro všechny soutěžící byly připraveny velmi pěkné ceny. Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, p. o.

Soutěž spočívala ve vypracování prezentace na vybrané téma a následně jeho odprezentováním před odbornou porotou, která pracovala ve složení: Mgr. Jana Váňová, Mgr. Hana Dvořáková a Mgr. Zuzana Bittnerová.

Výsledky soutěže:

  1. místo – Tereza Pokorná (1D)
  2. místo – Elen Janíková (1D)
  3. místo – Polina Shovkova (2LB)

Vítězka soutěže bude reprezentovat naši školu 4. dubna 2024 na „Somatologických dnech“ v Olomouci.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast.

Velké díky patří i vyučujícím, kteří žákům s přípravou na soutěž pomáhali.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková