Češtinářská Kvíziáda

V pondělí 12. února se ve Dvoraně konal první ročník češtinářské kvíziády, kterou zorganizovala Mgr. Baláková, společně s Mgr. Čáslavovou. Akce probíhala 2. – 5. vyučovací hodinu, a to následovně: 2. vyučovací hodina: 1. ročníky, 3. vyučovací hodina: 2. ročníky, 4. vyučovací hodina: 3. ročníky, 5. vyučovací hodina: 4. ročníky. Každá třída vyslala své tříčlenné družstvo. Kvíziáda se skládala ze tří kol, přičemž každé kolo bylo rozděleno na dvě témata po pěti otázkách. Testovány byly znalosti z oblasti literární teorie, literatury (poslechovka, poznávačka), syntaxe, lexikologie, tvarosloví a pravopisu. A jak první ročník této akce dopadl?

umístění1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
1. místo1.S2.C3.LA4.C
2. místo1.LB2.LB3.LB4.D
3. místo1.LA2.D3.D4.S
4. místo1.C2.LA3.S4.B
5. místo1.B2.B3.C4.L
6. místo1.D2.A3.B4.A
7. místo1.A2.S3.A
Umístěným týmům gratulujeme, všem týmům děkujeme za odhodlání a účast a těšíme se na 2. ročník této akce.