Den chemie

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 navštívila třída 2.LA chemickou fakultu VUT Brno, kde se konal Den chemie. Nejprve se žákyně zúčastnily workshopů, kde si mohly vyzkoušet jednu z analytických metod – tenkovrstevnou chromatografii. Poté následovaly prezentace firem, které s fakultou spolupracují (Penam, Contipro, Synthon…) a prohlídky laboratoří. Exkurze se vydařila, žákyně si odnesly mnoho suvenýrů (odznaky, propisky, informační letáky…) a jistě si také rozšířily obzory v oblasti chemie.

Zapsal: Mgr. Jakub Veselý