2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na čtyřletý obor Sociální činnost (75-41-M/01) a tříletý obor Praktická sestra (53-41-M/03) večerní (zkrácené, pomaturitní) studium

  • termín podání přihlášky – do 1. 7. 2020
  • k přihlášce na obor Sociální činnost je nutné doložit Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (pouze na přihlášce), výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
  • k přihlášce na obor Praktická sestra (večerní zkrácené pomaturitní studium) je nutné doložit Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (vlastní formulář školy) a ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • kritéria jsou pro oba obory stejná jako v 1. kole přijímacího řízení
  • přijímací řízení proběhne 2. 7. 2020, výsledky budou zveřejněny 3. 7. 2020
Rubrika: Aktuality