Pojďte s námi znakovat

Organizace Tichý svět propojuje od roku 2006 svět slyšících a neslyšících. V současné době působí již v deseti krajích České republiky. Poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.

Vizí organizace jsou rovné příležitosti pro osoby se sluchovým postižením. Poslání, která plní jsou:
  • Přispívat k integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.
  • Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce.
  • Pomáhat překonávat jazykové, kulturní a mezigenerační bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících či osob se sluchovým postižením, existující u slyšících.

Organizace realizuje různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením a posiluje jejich integraci zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Cílem projektu Pojďte s námi znakovat je prostřednictvím zážitkových workshopů seznámit školy s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. Celkem již proběhlo 20 workshopů pro víc než 400 žáků středních škol.

Naši žáci čtvrtých ročníků se během workshopu seznámili se světem a životem osob se sluchovým postižením a také s komunikačními systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Vyzkoušeli si odezírání a naučili se prstovou abecedu spolu s několika základními znaky českého znakového jazyka.

Děkujeme organizaci Tichý svět za zapojení do projektu a městu Brnu za finanční podporu.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava