Exkurze v Psychiatrické nemocnici v Brně-Černovicích

První listopadový den roku 2022 navštívili žáci 4B oboru Praktická sestra Psychiatrickou nemocnici v Brně-Černovicích spolu s Mgr. Hanou Dvořákovou, Mgr. Evou Bedřichovou a Mgr. Ivou Lambovou. Všichni byli plní očekávání a zvědavosti, co všechno budou moci vidět a zažít.

Celým areálem je provázela sympatická asistentka hlavní sestry nemocnice Bc. Chladová, která pracuje v oboru již více než 20 let. Na zajímavé přednášce se žáci dozvěděli něco o historii i současnosti nemocnice, o nejčastějších psychiatrických diagnózách, a hlavně o specifické ošetřovatelské péči o nemocné. Poté vyrazili na oddělení č. 19, což je protialkoholní oddělení, kde je přivítala staniční sestra. Seznámila je s problematikou závislosti na alkoholu a terapeutickými postupy doc. Skály, které tvoří pevný základ terapie alkoholiků v celé republice již 30 let. Z ergoterapeutických dílen byli žáci i vyučující nadšeni. Záviděli pestrý výběr ručních prací, tkalcovský stroj i možnosti využití zdánlivě nepotřebných materiálů. Obdivovali hotové výrobky klientů. Na závěr exkurze nahlédli na záchytnou stanici, kterou zrovna opouštěl jeden klient. Rázná staniční sestra jim nastínila organizaci práce sestry, která se liší od klasické nemocniční péče. Zdravotník zde musí být velmi silná osobnost a umět dobře jednat s lidmi. Dodržování zákonných pravidel a postupů včetně pečlivého zápisu do dokumentace klienta je zde nutností.

Obohaceni o pestré zážitky z nemocnice žáci poděkovali Bc. Chladové drobnou sladkou pozorností a rozloučili se s tím, že třeba někdy v budoucnu budou i oni zde pracovat. Exkurze se velmi líbila a umožnila žákům nahlédnout do oboru, který je mnohdy tabuizován.

Zapsala: Mgr. Iva Lambova