Exkurze Nejvyšší soud

Dne 12. 11.2021 jsme se zúčastnili exkurze Nejvyššího soudu. Po příchodu do budovy nás čekala podrobná kontrola, tak jak probíhá na letišti. Všichni jsme museli projít bezpečnostními rámy. Po kontrole nás čekal Mgr. Milan Šimánek – asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu, který nás také provázel budovou. V budově platí přísná pravidla, všude s námi chodil také justiční strážník. Dozvěděli jsme se informace o soudním systému v ČR, historii Nejvyššího soudu a také mnoho dalších zajímavostí. Pan Šimánek nám popsal jednací místnosti. Pro žáky zcela jistě nejzajímavější byla cela, která je součástí Nejvyššího soudu. Cela je určena zločincům čekajícím na soud. Justiční strážník nám také ukázal své zbraně a popsal, jak může zasahovat při konfliktech u soudu. Žáci si mohli vyzkoušet nasadit pouta a prohlédnout donucovací prostředky. V průběhu exkurze měli žáci několik dotazů, které jim byly ihned zodpovězeny. Kromě zážitků z míst, kam se běžně nepodívají, si také odnesli informace, které využijí v hodinách občanské nauky i práva. Celou exkurzi hodnotím velmi kladně a okamžitá zpětná vazba žáků byla také jenom pozitivní.

Zapsala: Mgr. Petra Valovičová