Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika

Dne 19. 12. 2023 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika“.

Do soutěže byli přihlášeni žáci tříd 4A, 4B, 4C, 4D denního studia oboru praktická sestra. Celkem bylo prezentováno 5 ošetřovatelských kazuistik. Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská. Soutěž zahájila a žáky podpořila paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota:

Mgr. Jana Váňová Mgr. Helena Čermáková Mgr. Martina Cahová

Příprava do této soutěže vyžaduje obětovat spoustu osobního volna, toho si velice vážíme. Děkujeme našim žákům za jejich mimořádné výkony a vysoce kultivovaný projev.

Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě školního kola, budou reprezentovat naši školu ve Zlíně na XVIII. Festivalu ošetřovatelských kasuistik, dne 21. března 2024.

Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.

Výsledky:

1. místo – Denisa Urbanová (PS 4B), Ošetřovatelská péče u nemocného po oesophagoskopii. 2. místo – Anna Kišová (PS 4C), Ošetřovatelská péče u nemocného s perimyokarditidou. 3. místo – Jan Bednář (PS 4A), Ošetřovatelská péče u nemocného se střevní neprůchodností.

Gratulujeme!

Zapsala: Mgr. Martina Cahová, předsedkyně MS OSE