Projektový týden k 28. říjnu

Od 19. října od 22. října proběhl na naší škole projektový týden zaměřený na 104. výročí vzniku samostatného Československa. Do projektu se zapojily všechny třídy převážně v hodinách občanské nauky, dějepisu a ekonomiky. V hodinách se žáci dozvěděli, jak se žilo za první republiky. Nechybělo ani krátké video, ke kterému žáci obdrželi pracovní list, aby si mohli podstatné informace poznamenat. Celá vyučovací hodina byla doplněna připravenou prezentací, která se věnovala nejenom samostatnému Československu, ale také tehdejší módě, bydlení nebo výši výplat v dané době. Projektový týden žáci i učitelé zhodnotili velmi pozitivně.

Zapsala: Mgr. Petra Valovičová

Vznik Československa Ve středu 28.10. proběhl důležitý státní svátek, slavil se Den vzniku samostatného Československa. V naší třídě jsme se na tento svátek zaměřili v hodině občanské výuky a pověděli si o něm spoustu zajímavých informací, jako například jak se dříve tento svátek slavil, jak moc byl důležitý, že se nesmělo v tento den vůbec pracovat, také jsme probrali významné osoby, jako třeba kdo byli muži 28.října, ale také i něco o období, kdy tento svátek vznikl.

Velmi mě zaujaly tyto informace: kolik co dříve stálo, jaké byly výplaty, co se nosilo a jakými způsoby se lidé mohli dopravovat. Paní učitelka Valovičová obohatila svůj výklad o krátké video, prezentaci a pracovní list, za který jsme mohli získat jedničku.

Podle mě je podstatné si tyto významné svátky připomínat, aby každý Čech měl alespoň představu, proč se svátek vlastně slaví a proč má například volno v práci/ve škole. Určitě bylo užitečné si něco o událostech, které vedly ke vzniku samostatného Československa, zajímavého povědět.

Zapsala: Barbora Kyjovská (4.D)