Regionální veletrh středních škol na ZŠ Smíškova

Dne 10. listopadu 2022 se v Tišnově konal Regionální veletrh středních škol na ZŠ Smíškova. Naši školu jely přestavit Mgr. Svatava Dufková a Mgr. Dominika Babáková.

Na veletrhu bylo přítomno 23 odborných škol a gymnázií z celého Jihomoravského kraje a veletrh navštívili žáci a rodiče z regionu Tišnovko.

Konkrétně ZŠ Náměstí 28. října Tišnov, ZŠ Smíškova Tišnov, ZŠ Lomnice, ZŠ Drásov, ZŠ Deblín, ZŠ Kuřim Komenského a ZŠ Jungmanova Kuřim. ZŠ Tišnov má 780 žáků z toho 5 devátých tříd.

Pro žáky základních škol byli připraveni také psychologové a kariérní poradci, kteří žáky testovali a nastínili jim možnost další volby povolání.

Přitomni byli i zástupci města Tišnova, zástupci odboru školství JMK a ředitel ZŠ Tišnov Smíškova Mgr. Michael Komprs a výchovní poradci z výše uvedených škol.

Největší zájem z řad žáků byl o obor praktická sestra. Paradoxně covidová pandemie opět navrátila prestiž tomuto oboru. Zájem byl i o ostatní obory, kdy převažoval zájem o zdravotnické lyceum, které naše škola zastupovala jako jediná a také obor sociální činnost.

Všechny zúčastněné jsme pozvaly na Den otevřených dveří, který se na SZŠ Jaselská uskuteční v sobotu dne 26.11.2022.

Akce se velmi vydařila ani nám nestačili letáčky a propagační materiály naší školy.