Workshopy Tichý svět

WORKSHOPY NA TÉMA SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ pro třídy 3. ročníků PSL

Workshop trvá jednu vyučovací hodinu. Žáci se dozvědí, kdo jsou to lidé se sluchovým postižením, v čem se menšina neslyšících odlišuje od většinové společnosti (jaké má tradice, zvyky a pravidla chování) a jak tito lidé komunikují. Během aktivit si vyzkouší odezírání, naučí se prstovou abecedu
i pár znaků českého znakového jazyka. Workshop vede dvojice slyšící
a neslyšící lektor. Na závěr je ponechán prostor pro případné otázky.

Termín: Třída, vyučující, čas, učebna:
Pondělí
5. 10. 2020

Spojené dvě třídy

3.B
SvJ, OPR
(11.30-12.15 hod.)

Uč. č. 65

3.S
OTA
(11.30-12.15 hod.)

Uč. č. 65

Úterý

6. 10. 2020

3.C

ČER, MLY (9.35-10.20 hod.)

Uč. 65

Středa

7. 10. 2020

3.L

LAM, FLO (10.40-11.25 hod.)

Uč. č. 65

Pátek

16. 10. 2020

3.A

MAD, HOR (9.35-10.20 hod.)

Uč. č. 47

Pátek

16. 10. 2020

3.D

LAM, ŠŤA (10.40-11.25 hod.)

Uč. č. 61b

Zpracoval: Mgr. Ondřej Otava

Rubrika: Aktuality